fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zaliczenie, pomoc. Gaz doskonały deep15: Jednoatomowy gaz doskonały odbywa prawobieżny obieg Joule'a. Temperatura gazu przed izentropowym sprężaniem wynosi 80C, ciśnienie w tym stanie jest równe 1 bar. Maksymalna temperatura jaką osiąga gaz odbywając obieg jest równa 700C, a spręż wynosi 8,5. Wyznaczyć: −ciśnienie po izentropowym rozprężaniu gazu −temperaturę po izentropowym sprężaniu gazu −ciepło doprowadzone podczas izobarycznego ogrzewania gazu [w J/kmol] −sprawność termiczną obiegu
9 lut 15:47