fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siła tarcia, szybkość rondo: dwa zadania zad 1 Lokomotywa ciągnie pociąg działając siła o wartości 200kN. Łączna masa pociągu z lokomotywą wynosi 1500 ton. Całkowita siła tarcia kół o szyny ma wartość 50kN. W jakim czasie wartość
 km km 
prędkości tego pociągu wzrośnie od 14

do 50

? Jaką drogę przejedzie wtedy
 h h 
pociąg? zad 2
 m 
Kula lecąca z szybkością 400

uderzyła w ziemny nasyp i zagłębiła się w nim na głębokość
 s 
40 cm. Ile wynosiło wartość przyspieszenia (opóźnienia) ruchu kuli wewnątrz nasypu? Ile czasu kula przemieszczała się wewnątrz nasypu?
7 lut 18:27
.: II zasada dynamiki
 Fw 200−50 m 
a =

=

= 0,1

 m 1500 s2 
 Δv 
a =

=...dalej sam
 Δt 
8 lut 09:22
.:
 m 
Δv = 0 −400 = −400

 s 
 at2 
s = 0,4 m s = vot −

 2 
0 = vo − at rozwiąż ten układ r−ń
8 lut 09:24
rondo: Dziękuję uprzejmie emotka
8 lut 17:15