fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja Win10: W dwóch bardzo długich równolegle biegnących przewodnikach płyną prądy 2I oraz 3I w przeciwnych kierunku. Wiedząc że przewodniki są odległe od siebie o a, wyznacz punkt w przestrzeni, gdzie indukcja pola magnetycznego jest równa zero. Wykonaj odpowiedni rysunek. Bardzo proszę o pomoc z tym zadaniem
6 lut 13:24
.:
 μoI 
B =

 2πr 
wektory indukcji muszą się równoważyć, jest to możliwe tylko w obszarze po stronie przewodnika, w którym płynie prąd o mniejszym natężeniu B1 = B2
2 3 

=

x a+x 
rozwiąż
6 lut 15:31