fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość fali stojącej jest...? zaqwe: Prędkość fali stojącej powstałej z nałożenia biegnących naprzeciw siebie z taką samą prędkością v, takich samych fal jest: a) równa b) równa zeru c) równa 1/2*v d) zależy od różnicy faz obu fal Poproszę o objaśnienie jeśli można. Z góry dzięki!
5 lut 13:26
'Leszek: Predkosc fali stojacej w danym osrodku jest taka sama jak predkosc fali biegnacej czyli v , czestotliwosc rowniez i dlugosc fali tez f = v/λ fala stojaca zawiera wezly , czyli punkty o amplitudzie drgan A = 0 , i strzalki o maksymalnej amplitudzie .
5 lut 15:33