fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia praca moc Wiki: Pociąg o ciężarze P = 6*106 N porusza się ruchem jednostajnym pod górę. Wzniesienie góry wynosi h = 5 m na każdy kilometr drogi. Siła tarcia działająca na cały pociąg wynosi T = 104 N. Prędkość pociągu jest równa v = 72 km/h. Wyznaczyć moc parowozu.
5 lut 00:04
.:
 W Ts 
P =

=

=Tv=μmgscosα
 t t 
i dodatkowe r−nie: Wiki=Ola
5 lut 09:27
Obywatel: Rozwiązanie zaiste godne kalefaktora pokrywającego tablice szkolne przemądrzałymi a pouczającymi wzorami,nawet czasami adekwatnymi do treści zadania A to powinno wyglądać tak:
Ek=Ph +Ts  
h=ssinα  
t= sv
P=?= Ekt 
Czyli :
 5 
P=(Psinα + T)v,gdzie sinα =

 1000 
Tylko te liczby i to h jakby je przepisał sam sd(ten słynny"pomagier kitajewa")−płatna "za nasze" szpiclowska małpa
7 lut 17:16
pudel i hanecka: Jeszcze w zadaniu są drobne nieścisłości : P=6*106 N,niewątpliwie trzeba napisać Q=6*106 N i T=104 N i wtedy: P=(Qsinα +T)v; v=72 km/h =20ms−1[SI] i chyba można policzyć! P≈1904 KM Pozostawiając wszelako roztrzygnięcie wszelkich wątpliwości technikom!
8 lut 14:05