fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka paola: potrzebuje pomocy, bardzo pilne. z góry dziekuje Narciarz o masie 65kg zjeżdża na nartach ze stoku, nachylonego pod kątem 30 stopni do poziomu. opór powietrza pomijamy. jakie przyspieszenie osiągnie narciarz, jeżeli współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy nartami a śniegiem wynosi 0,1. przedstaw wektory sił działających na narciarza i oblicz wartość.
4 lut 18:24
bartolino: trzeba podręcznik do gimnazjum poszukać
4 lut 18:28
'Leszek: Polecam wpis Macko z Bogdanca !
4 lut 18:32