fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Studia 1 rok Heniu: Witajcie z fizyki jestem napawdę tępy, w pon mam egzamin, prosilbym aby ktoś rozwiązal kilka zadań. 1.Etanol o gęstości p = 791 kg/m3 przepływa jednostajnie przez poziomą rurę, której pole przekroju poprzecznego zmniejsza się od wartości S1 = 1,2 • 10−3 m2 do S2 = S1/2. Różnica ciśnień na wąskim i szerokim końcu rury wynosi 4120 Pa. Wyznacz strumień objętościowy etanolu RV. 2. Punkt materialny porusza się w prostokątnym układzie współrzędnych zgodnie z równaniami: X(t)=sinπ/4 t Y(t)= sinπ/4 t a) Wyznacz równanie toru b) Wektor położenia w 4s ruchu c) Wartość prędkości w 4s d) Przyspieszenie styczne w 2ss e) Przyspiesznie normalne w 2s z promieniem krzywizny r=5cm 3. Na jednorodny krążek walca o M=0,5kg i R=5cm naciągnięto nić, która nie ślizga się po krążku. Krążek może obracać się bez oporu. Na nici zawieszono klocek o m=0,25kg i puszczono. Przyjmij G=10m/s2 a)Jaka jest siła napinajaca linkę b)Przyspiesznie kątowe krążka c)Składowe styczne przyspieszenia liniowego punktów na obwodzie krążka d)Szybkość kątową krążka i szybkość linią punktów na jego obwodzie po t=2s, od rozpoczęcia ruchu 4. Artylerzysta strzelał w cel odległy o 3km który znajdował się na wysokości 220m. Prędkosc na wylocie lufy V0=500m/s. Oblicz kąt nachylenia działa α Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie któregokolwiek
4 lut 15:35
.: 2. https://www.matematyka.pl/400864.htm#p5402036 reszty poszukaj sam, wszystko jest w necie
5 lut 09:22