fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania momentu pędu Miś: Karaluch o masie m biegnie wzdłuż brzegu stojącej na stole tacy obrotowej o promieniu R i momencie bezwładności I, która może obracać się na łożyskach bez tarcia, wokół pionowej osi. Prędkość karalucha względem stołu wynosi v, a taca obraca się w kierunku ruchu wskazówek zegara, z prędkością kątową ω0. W pewnej chwili karaluch dostrzega na swej drodze okruszek chleba i – rzecz jasna – zatrzymuje się przy nim. a) Ile wynosi prędkość kątowa tacy po zatrzymaniu karalucha? b) Czy energia mechaniczna jest zachowana podczas tego manewru? Witam wiem że muszę to zrobić z zasady zachowania pędu po lewej stronie to co było na początku, po prawej to co było jak się zatrzymał Iω0 + Rmv=Iω1 + I(karalucha)ω1 nie wiem jak wyliczyć I karalucha? POMOCY emotka
1 lut 22:53
||: Jak nalezy rozumiec :"stojącej na stole tacy , tzn. ,ze była na poczatku nieruchoma?
2 lut 08:02
||: ps. KARALUCHA NALEZY TRAKTOWAC JAK PUNKT MATERIALNY
2 lut 08:03