fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Rafaello: 1. Narysuj rozkład sił działających na ciało położone na równi o kącie nach. "alfa", jeśli ciało porusza się po równi pochyłej. Współczynnika tarcia wynosi μ . Podaj wzory określające każdą z sił. 2. klocek o m = 14kg poruszał się z szybkością 8 m/s. Do wózka wrzucono kulę z plasteliny która miała prędkość o zwrocie przeciwnym do wózka. Kula przylepiła się do wózka. Po zderzeniu prędkość wózka zmalała do połowy wartości początkowej. Jaką szybkość miała kula z plasteliny przed zderzeniem, jeżeli jej masa wynosiła 2,5kg. Proszę o pomoc.
1 lut 22:06
Rafaello: jakieś wskazówki do drugiego?
1 lut 22:42
||: Popraw najpierw treść, bo nie wiadomo co robił wózek a co klocek.
2 lut 07:59
||: 1. wystarczy zajrzeć do jakiegokolwiek podręcznika albo wklepać w google.
2 lut 08:00