fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Długość wektora B*C Adam: Mamy wektory A:(3,3,6) B:(1,3,−2) C:(2,−4,1) . Musimy wyznaczyć długość wektora BxC. Wytłumaczy ktoś jak robi sie takie zadania ?
1 lut 22:00
Miś: jest to iloczyn wektorowy robisz tona tej zasadzie że wpisujesz te dwa wektory do macierzy | i j k | | 1 3 −2 | | 2 −4 1 | a następnie robisz dopełnienie pierwszego wiersza tej macierzy czyli [3−8,−(1+2),−4−6] −−−> [−5,−3,−10] to są współrzędne wektora prostopadłego do tych dwóch a teraz musisz wyliczyć jego długość 25+9+100 −−−>134
1 lut 22:50
'Leszek: Czy okreslenia dla A , B , C to wektory czy punkty , a wektory beda AB , AC i nastepnie trzeba obliczyc iloczyn wektorowy AB x AC ? Poniewaz nielogiczne jest w tresci zadania podane A .
3 lut 12:09