fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy! Rafał: wychodząc z ogólnego wzoru na energię potencjalną grawitacyjną wyprowadź wzór na energię potencjalną przy powierzchni ziemii
1 lut 13:33
Rafał:
1 lut 13:44