fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka 3 zadania Kuba: Witam, potrzebuje pomocy z trzema zadaniami: 1. Udowodnić, że środek masy trójkąta o niewielkiej grubości znajduje się w punkcie przecięcia się środkowych tego trójkąta. 2.Jaki jest moment bezwładności kuli o promieniu R z materiału 0 gęstości Q dla osi przechodzącej przez środek kuli? 3. Cienka płytka prostokątna o krawędziach a i b może wahać się wokół osi równoległej do krawędzi a i leżącej w płaszczyźnie płytki. a) Jaki jest okres wahań, jeżeli oś przebiega wzdłuż górnej krawędzi a płytki? b) Przy jakiej odległości osi od środka masy płytki okres jest najmniejszy i ile wynosi? Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
1 lut 11:55
Kuba: up
1 lut 16:22
Kuba: Proszę chociaż o zadanie numer 3.
1 lut 17:08
1 lut 21:45