fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak się do tego zabrać Studento: rysunekDo obwodu przedstawionego na rys. doprowadzono napięcie sinusoidalne o wartości skutecznej U=100V i częstotliwości f=50Hz. Oblicz wartości prądów płynących w gałęziach, napięć na elementach i sporządź wykres wektorowy jeśli: R=50ohm L1=200mH L2=100mH C=100uF
30 sty 23:57
31 sty 09:27