fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
współczynnik załamania światła student: światło przechodzi ze szkła do wody (nw=1,33). Dla kąta padania 27 stopni następuje całkowite wewnętrzne odbicie. Narysować bieg promieni oi obliczyć współczynnik załamania szkła.
30 sty 21:00
30 sty 21:07