fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Stosunek mocy oporników student: Trzy oporniki R1=20om R2=35om R3=35om połączono równolegle i podłączono do źródła napięcia U=30V. Znaleźć stosunek mocy tych oporników.
30 sty 20:40
.: poszukaj wzoru na moc i podstaw
30 sty 21:06
student: P=U*I
 U 
I=

 R 
 U2 
P=

 R 
 U2 
P1=

 R1 
 U2 
P2=

 R2 
 U2 
P3=

 R3 
30 sty 21:40
.: a teraz podziel P123
30 sty 21:47
student: P1 : P2 : P3
U2 U2 U2 

:

:

R1 R2 R3 
Czy tyle wystarczy? Po co informacja w zadaniu że są one połączone równolegle?
30 sty 22:04
.: skróć przez U, które jest w łączeniu równoległym jednakowe
30 sty 22:22