fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z pola magnetycznego student: prosze o pomoc, jestem totalną nogą z fizykiemotka Dwa nieskończenie długie, równoległe przewodniki znajdują się w odległości d od siebie, W przewodnikach płyną prądy o natężeniach I1, I2 w tych samych kierunkach. Znaleźć punkty przechodzące przez te przewodniki (prostopadłe do nich) w którym wektor indukcji pola magnetycznego B=0.
30 sty 20:29
.:
I1 I2 

=

rozwiąż
x d−x 
30 sty 21:06