fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna fizz : Punkt materialny o masie m=1kg obiega okrąg o promieniu r=1m ruchem jednostajnym z prędkością kątową ω=2s1. Ile wynosi moment siły dośrodkowej względem środka okręgu?
29 sty 15:36
.: zero
29 sty 19:21