fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dla czterech niezerowych wektorów a,b,c i d spełnione są następujące związki student: Dla czterech niezerowych wektorów a,b,c i d spełnione są następujące związki: (a x b )= (c x d ) ≠ 0 oraz (a x c ) = (b x d ) ≠ 0; gdzie x − iloczyn wektorowy Wynika stąd, że równoległe do siebie są pary wektorów: a: (a+d) oraz (b−c) b: (a−d) oraz (b+c) c: (a−d) oraz (b−c) d: żadne z powyzszych Jak zabrać się za to zadanie?
29 sty 15:19
.: sprawdzić jaki kąt tworzą te nowe wektory
29 sty 19:21