fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
co dalej zrobić? Karolcia: jak rozwiązać oscylator harmoniczny? ma=− kx(t) ma+kx(t)=0// :m
d2(x) 

+wo2x(t)=0
dt 
28 sty 14:02
.: dwukrotnie całkując tylko nie pomyl tego z całowaniem
28 sty 18:10
Karolcia: spokojnie wiem co to całki
30 sty 19:48
'Leszek: Jest to rownanie oscylatora harmonicznego swobodnego , czyli jest to rownanie rozniczkowe liniowe drugiego rzedu o stalych wspolczynnikach. Takiego rownania nie calkuje sie dwukrotnie, jego rozwiazaniem jest funkcja postaci x(t) = A sin ( ω t + φ )
31 sty 14:40