fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika -pomocy !! sunshine: obliczyć zmianę entropii powietrza podczas jego przejścia ze stanu, w którym ciśnienie jest równe 0,1 MPa, a temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza do stanu, w którym ciśnienie jest równe 22,7bar, a temp. wynosi 19 stopni C. kolejne wspólczynniki do równania opisującego zależność ciepła molowego powietrza od temperatury: a= 26,74 b=7,38*106 c= −1,11*106 parametry krytyczne dla powietrza: Tk=132,5K, pk=3,77MPa
27 sty 15:44