fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fale Studentka: Znaleźć różnicę faz między dwoma punktami fali akustycznej, które znajdują się od siebie w odległości L=25 cm, jeżeli częstotliwość drgań wynosi f=680 Hz. Przyjąć, że prędkość dźwięku jest równa v=340 m/s.
26 sty 21:06
maszynka do mielenia mięsa: http://fizyka.pisz.pl/forum/4198.html
26 sty 21:17