fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch okresowy tlumiony Studentka: Układ klocek−sprężyna wykonuje drgania harmoniczne tłumione. Oblicz stosunek amplitudy drgań po wykonaniu N=30 pełnych drgań do początkowej (czyli ile razy zmaleje amplituda drgań po 30 pełnych drganiach). Masa klocka m=0,5 kg, stałą spręzystości k=400 N/m, stałą tłumienia b=0,15 kg/s.
26 sty 20:51
maszynka do mielenia mięsa: a co to jest kurna Olek maszynka do rozwiązywania zadań
26 sty 21:17