fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka bartollosz: Proszę o pomoc w obliczeniu błędu pomiarowego metodą różniczki zupełnej dla stałej siatki. Dane to: d1l=(589,3*1)/sin⁡6,567 =5151,2 nm=5,1512 μm d1p=(589,3*1)/sin⁡6,583 =5142,2 nm=5,1422 μm d2l=(589,3*2)/sin⁡13,367 =5097,8 nm=5,0978 μm d2p=(589,3*2)/sin⁡13,23 =5146,7 nm=5,1467 μm dśr=5,1345 μm
26 sty 18:29
maszynka do mielenia mięsa: już sie robi emotka
26 sty 21:18