fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Amplituda drgań harmonicznych jest równa 50mm, okres 4s a faza początkowa 45stop kasia: Amplituda drgań harmonicznych jest równa 50mm, okres 4s a faza początkowa 45stopni. Napisz równanie tego ruchu. Znajdź wychylenie z położenia równowagi dla t=os oraz t=1,5 s
26 sty 16:41