fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanko, pilne na czwartek Marian: A. Energia kinetyczna ruchu obrotowego ciała sztywnego jest równa wartości wyrażenia: Odpowiedź uzasadnij a) mV2 / 2 b) mgh c) mV2 / r d) inne [podaj jakie] B. Energia kinetyczna ciała w ruchu obr. w wyniku zmniejszenia się jego prędkości kąt. zmalała 16 razy. Wartość tej prędkości zmniejszyła się: Odpowiedź uzasadnij a) 256 razy b) 32 razy c) 16 razy d) 8 razy e) 4 razy Pomóżcie. proszę, na czwartek mam sprawdzian i są potrzebne..
25 sty 20:20
.: Jezlei tym ciałem jest rura to a) a jesli nie, to d)
25 sty 21:47
Marian: @Up. Okey, ale do jakiego to odpowiedź ? Prosiłbym również o uzasadnienie bo to też będzie wymagane..
25 sty 21:59