fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
tlen i ciepło Fizykołoś: Podgrzewamy 10 g tlenu pod stałym ciśnieniu atmosferycznym od 27,0 stopni Celsjusza do 127,0 stopni Celsjusza. Ile ciepła przekazano do tlenu? Jaka część tego ciepła pozostała użyta na zwiększenia energii wewnętrznej?
23 sty 16:34