fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź długość rzutu wektora nata: Znajdź długość rzutu wektora u=i+2 j na kierunek prostej y=x .
19 sty 19:48
||: pod jakim kątem skierowana jest ta prosta ?
19 sty 23:16
'Leszek: Wektor u = [ 1, 2 ] wektor na lini prostej y = x , r = [ 1 , 1 ] , dlugosc wektora | r | = 2 iloczyn skalarny wektorow u o r = 3 rzut wektora u na linie prosta y = x jest to wektor w = 3 * [ 1 , 1] /( | r | )2 = = [ 1,5 ; 1,5 ]
20 sty 21:27