fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Hydrostatyka d652: Sześcian z drewna o gęstości 600kg/m3 zanurzono raz w wodzie, a raz w nafcie. Masa sześcianu wynosi 75kg. Oblicz o ile głębiej zanurzy się on w nafcie.
19 sty 15:52
.: no i...
19 sty 17:37
d652: No i jak to obliczyć?
19 sty 18:28
||: podstawiasz 2x do tego samego wzoru i masz więc do roboty leniu
19 sty 23:15