fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie nieuk: W zamkniętym, wypełnionym gazem zbiorniku, całkowicie izolowanym cieplnie od otoczenia, znajduje się mieszadło napędzane z zewnątrz. Wskutek mieszania przez pewien okres czasu temperatura w zbiorniku wzrosła z t1=20oC do t2=30oC . Przyrost energii wewnętrznej △U/△T=1 kJ/deg. Obliczyć pracę mieszania.
17 sty 22:44
'Leszek: Zgodnie z pierwsza zasada termodynamiki ΔQ = 0 ,czyli W = ΔU = 10 kJ.
17 sty 22:48