fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kalorymetria zadanko valerie: Spalono 2m3 gazu, którego ciepło spalania H0= 2.03·107J/m3,a jego wartość opałowa H= 1.98·107J/m3. Podczas spalania powstała tylko para wodna, której ostatecznym produktem była woda o temperaturze T=330K. Jaka masa wody została wydzielona? Temperatura otoczenia T0=300K, ciepło skraplania wody q= 2.26·106J/K, a ciepło właściwe wody c2=4185.6J/(kgK).
17 sty 14:12