fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znaleźć pęd Kasia: Znaleźć pęd, który otrzymuje ściana przy sprężystym uderzeniu ciała o masie m, jeśli prędkość jego V tworzy ze ścianą kąt α.
16 sty 22:31