fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka spr Nick: Ciało ześliguje się z wysokości H po nachylonej powierzchni przechądzącej w diabelską pętle o promieniu R. Na jakiej wysokości h2 ciało oderwie się od podłoża, tarcie zaniedbaj. MgH=(mv2)/2 +Mgh2 liczę z tego h2 Spadnie kiedy siła odsrodkowa=siła grawitacji mv2/r=mg liczę z tego v2 i podstawiam do 1 wzoru. Dobrze kombinuję ?
16 sty 20:41
'Leszek: Zrob rysunek i przekonasz sie ,ze ten drugi warunek jest niepoprawny , poniewaz sila grawitacyjna skierowana jest na wysokosci h2 pionowo w dol , a sila odsrodkowa pod pewnym katem do pionu.
16 sty 21:48