fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pocisk wystrzelono do góry z prędkością początkową fizzz: Pocisk wystrzelono pionowo do góry z prędkością początkową Vo.Znaleźć czas po którym pocisk znajdzie się w połowie maksymalnej wysokości oraz prędkość średnią pocisku na całym odcinku drogi.
15 sty 20:10