fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przemiana adiabatyczna Kuba: Prosze o rozwiazanie zadanka Obliczyć pracę wykonaną przy sprzężeniu adiabatycznym pewnej masy gazu o objętości V1 do V2 jeżeli ciśnienie początkowe wynosi p1. Damy jest stosunek cp/cv=k
15 sty 15:57