fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o rozwiązanie kro po kroku. Janek: Dwa identyczne naczynia połączone są zaworem. W jednym z nich znajduje się azot pod ciśnieniem p1=2,64⋅105Pa i w temperaturze t1= 27°C a w drugim panuje próżnia. Znaleźć końcową temperaturę i ciśnienie gazu, jeżeli po otwarciu zaworu część gazu przeszła do pustego naczynia i ciśnienia w obu naczyniach wyrównały się. Proces przejścia azotu z jednego naczynia do drugiego jest procesem adiabatycznym. Proszę o rozwiązanie kro po kroku.
14 sty 19:39