fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika kwantowa Barbra: Jak poradzić sobie (ze zrozumieniem) z zadaniem: Izolowana kulka metalowa o promieniu R=0,01 [m] jest oświetlona światłem o długości fali λ=2*10−7 [m]. Praca wyjścia elektronów z tego metalu wynosi W=4,47 eV. Do jakiego potencjału naładuje się kulka? Jaki ładunek uzyska? Czy mogę tutaj wykorzystać zależność pracy wyjścia od energii elektronu?
14 sty 18:13
debil: Słyszałeś o zjawisku fotoelektrycznym ? jeśli nie,to musisz o tym poczytac a dalej już prosto sprawdzisz czy w ogóle elektrony będą wybijane
14 sty 18:25
Barbra: Dziękuję.
14 sty 18:27