fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole elektryczne, prąd stały Szymek_96: 1.Kulę metalową o promieniu r=0,45m oraz ładunku elektrycznym Q=5*106 C wprowadzono do alkoholu etylowego o stałej dielektrycznej ε=28,4. Obliczyć jej potencjał oraz natężenie pola elektrycznego panującego w tym ośrodkuw odległości R=5 m od środka kuli. 2. Z danych katalogowych amperomierza odczytujemy, że przy natężeniu prądu I= 5A pobiera on moc P=1,5 W .Obliczyć opór amperomierza oraz moc pobieraną przez amperomierz podczas przepływu przez niego prądu o natężeniu I1= 2,5A.
12 sty 20:12