fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Narciarz sebber: Narciarz o masie 80 kg wjeżdża ruchem jednostajnym na stok o kącie nachylenia 15 stopni, trzymając się linki wyciągu nachylonej do stoku pod kątem 30 stopni. Przyjmij, że współczynnik tarcia wynosi 0,15. 1. Oblicz wartość siły naciągu liny, gdy narciarz wjeżdża na górę. 2. Oblicz wartość siły naciągu liny i kąt, jaki tworzyłaby ze stokiem, gdyby narciarz zjeżdżał w dół stoku, trzymając się liny wyciągu. 3. Wyznacz zależność, która ilustruje zmiany odległości między dwoma narciarzami zjeżdżającymi ze stoku prosto, bez zakrętów, jeżeli jeden z nich wystartował później o Δt. Przyjmij, że masy obu narciarzy są sobie równe. 4. O ile zmieni się wartość siły naciągu, gdy wyciąg na chwilę uzyska przyśpieszenie 0,2 m/s2 Zadanie te pojawiło juz tu się raz pojawiło, ale nadal go nie potrafię rozwiązać
12 sty 18:10