fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sportowiec pchnął kulę o masie m = 2 kg, pod kątem α = 30stopni względem poziomu jacek: Sportowiec pchnął kulę o masie m = 2 kg, pod kątem α = 30stopni względem poziomu, wykonując przy tym pracę 300 J. Obliczyć energię kinetyczną i energię potencjalną kuli w najwyższym punkcie toru. Opór powietrza zaniedbać.
12 sty 15:58