fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć moc silnika w samochodzie o masie 1000 kg, jadącym ze stałą prędkością, julia: Obliczyć moc silnika w samochodzie o masie 1000 kg, jadącym ze stałą prędkością, v = 72 km/h w trzech sytuacjach: po drodze poziomej, w jeździe pod górę wzniesienia o nachyleniu 3stopnie i w jeździe w dół z tego wzniesienia. W obliczeniach przyjąć wartość współczynnika tarcia f = 0.1 i g = 9.81 m/s2 .
12 sty 15:57