fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sprężyna, o współczynniku odkształcenia sprężystego k = 103 N/m, została ściśni Asia: Sprężyna, o współczynniku odkształcenia sprężystego k = 103N/m, została ściśnięta o wielkość x1 = 4 cm. Obliczyć pracę (W), jaką należy wykonać, aby ściśnięcie sprężyny zwiększyć do x2 = 18 cm.
12 sty 15:56