fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pooomocy Asia: Samochód o masie 2 ton pokonuje wzniesienie o nachyleniu równym 1:25 (wysokość do długości drogi mierzonej wzdłuż stoku). Współczynnik tarcia wynosi 8%. Obliczyć: a) pracę wykonaną przez silnik samochodu na dystansie 3 km, b) moc rozwijaną przez silnik, jeśli dystans jest pokonywany w czasie 4 min.
12 sty 15:55