fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość wybitych elektronów Karol: Foton o energii 16,6 eV wybił elektron z substancji dla której praca wyjścia wynosi 2,8x10−19J Oblicz prędkość wybitych elektronów
11 sty 20:59
martyna:
5 gru 16:46
:
 m 
2,3*106

 s 
5 gru 19:17