fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Monochromatyczne źródło światła marysia: Monochromatyczne źródło światła o mocy P=100 W wysyła N=3*1020 fotonów na sekundę. a) Oblicz długość fali odpowiadającą emitowanym fotonom. b) Oblicz pęd pojedynczego fotonu oraz c) maksymalną prędkość elektronów wybijanych przez te fotony z metalu o pracy wyjścia W=2 eV.
10 sty 23:58