fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Minimalny potencjał marysia: Na powierzchnię metalu o pracy wyjścia W=3 eV pada monochromatyczne promieniowanie o długości fali λ=100 nm i wywołuje emisję elektronów. Wyznacz minimalny potencjał należy przyłożyć do metalu, aby zahamować tą emisję.
10 sty 23:57
Δ: Wyznacz napięcie hamowania UH
11 sty 20:47
Δ: Praca hamowania musi być co najmniej równa energii elektronów wybitych z płytki żeby powstrzymać emisję tych cząstek
11 sty 20:49
Δ: Ef = hcy Ek = Ef − W Ek = hcy − W Ek = ? h − stała Plancka c − prędkość światła w próżni W − praca wyjścia y − lambda
11 sty 20:54
Δ: Nasza Ek będzie równa pracy, którą należy wykonać by powstrzymać emisję fotoelektronów. Wszystkie danę są należy podstawić i mamy gotowy wynik emotka
11 sty 20:56
Δ: Zapomniałem dodać, że Ek = Uh * e gdzie e − ładunek elementarny elektronu
11 sty 20:58
Δ: i oczywiście mamy obliczyć UH przy pomocy Ek
11 sty 21:00
Δ: ... i stałych z tablicy ze wzorami
11 sty 21:04
λ:
11 sty 23:24