fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
równania ruchu ja123: rysunekWyznacz równania położenia dla układu: trzech różnych mas, połączonych ze sobą sprężynami o różnym współczynniku sprężystości. Siła F działa na ciało trzecie
10 sty 14:23