fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania pędu lllll: Trzy łódki o jednakowym ciężarze P=100 kg poruszają się jedna za drugą, z jednakową prędkością v=1m/s. Ze środkowej łódki jednocześnie rzucono do pierwszej i ostatniej jednakowe ładunki o ciężarze P1=20 kg z prędkością u=3m/s względem łódek. Jakie są prędkości łódek po przerzuceniu ładunków?
9 sty 22:24