fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania pędu XD: Gimnastyk o masie M=50 kg trzyma w rękach kulę o masie m+5kg i skacze pod kątem α=60 do poziomu z prędkością v=6 m/s. W chwili osiagniecia maksymalnej wysokosci rzuca kulę poziomo w ierunku odwrotnym do swego ruchu, nadając jej prędkość u=2m/s względem Ziemi. Wyznaczyc długośc skoku.
9 sty 22:21