fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moc XD: Pompa napełnia basen wodą w ciągu t=20s. Znaleźć moc silnika pompy, jeśli pojemność basenu wynosi V=100 m3, a jego środek znajduje się na wysokości h=18 m nad powierzchnią wody jezior, z którego czerpana jest woda. Współczynnik sprawności pompy wynosi 90%.
9 sty 22:18