fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Napisz równanie ruchu grgajacego SzteX: Napisać równanie ruchu drgającego punktu materialnego ,który wykonuje drgania o amplitudzie 5cm , okresie 2s i fazie początkowej 45o
9 sty 16:37